Phân phối dây cáp điện vật liệu xây lắp
Hotline: 0917 286 996
g7vina01@gmail.com
TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN VÀ VẬT LIỆU XÂY LẮP

chọn dây điện

Tư vấn lựa chọn dây cáp điện
Hướng dẫn chọn tiết diện dây điện Chọn dây điện tốt là yêu cầu quan trọng trong thiết kế đường điện gia đình. Chọn tiết diện dây điện đi trong nhà phù hợp với công suất tiêu thụ điện của gia đình Bảng dòng định mức và công suất chịu tải của dây điện: Tiết diện dây Công suất (kW) Dòng điện(A) 0.75 1.2 10 1.0 1.7 11 1.5 2.4 15 2.5 4.0 20 4.0 6.2 27 6.0 9.6 36 10 13 53 Chọn d ...