Phân phối dây cáp điện đồng kim loại
Hotline: 0962 125 389
g7vina01@gmail.com
XÂY LẮP ĐIỆN DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP-PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN ĐỒNG KIM LOẠI

Sản xuất phân phối dây cáp điện

Xây lắp điện dân dụng và công nghiệp

Thi công lắp đặt hệ thống điện dân dụng và công nghiệp

Thi công lắp đặt hệ thống điện dân dụng và công nghiệp
Thi công xây lắp hệ thống điện dân dụng và công nghiệp. Nghiêp cứu các giải pháp tối ưu an toàn trong hệ thống điện

Thiết kế lắp đặt tủ điện

Thiết kế lắp đặt tủ điện
Thi công lắp đặt tủ điện theo yêu cầu và thiết kế tủ bảng điện

Giải pháp điện tự động hoá